Portfolio – Desktop App Development by North

ตัวอย่างโปรแกรมส่วนหนึ่ง ของทางโปรแกรมเมอร์ที่ได้เคยพัฒนาใช้งานจริงในองค์กรต่างๆ
โดยพัฒนาด้วย C++, C#, VB.NET และ Java

โปรแกรมบริหารตารางกิจกรรม และตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยระบบ RFID

โดยใช้บัตร RFID ในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด และสรุปผลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม screenshot-2

screenshot-1screenshot-3

ระบบจัดการบริหารการเช่าซื้อรถยนต์

เพื่อบันทึกรายละเอียดสำหรับรถยนต์ที่มาเช่าซื้อกับผู้ประกอบการฯ

โปรแกรมจัดการสื่อการอบรมในองค์กร Knowledge Capture Program

เพื่อการจัดเก็บและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่น DVD, Web Site

โปรแกรมบันทึกการเข้าใช้เครื่องพิมพ์ในองค์กร (Printer Log)

เพื่อบันทึกข้อมูลการพิมพ์และร้องขอชื่อผู้ใช้งานระหว่างการพิมพ์ของเครื่องในองค์กร

screenshot-1 screenshot-2

โปรแกรมบริหารลำดับคนไข้สำหรับคลีนิก ด้วยระบบ RFID

โดยคนใช้บัตร RFID เพื่อสำหรับเป็นข้อมูลสำหรับแพทย์ในการรักษาแต่ละขั้นตอน

โปรแกรมจัดเก็บรูปภาพจากหน้าจอ Screen Capturer

เพื่อเป็นสื่อการสอนระหว่างอาจารย์และผู้เรียนในห้องเรียน

Screenshot1 Screenshot2

ระบบตรวจสอบการแพ็คสินค้าและวัสดุหีบห่อด้วยระบบ RFID

และระบบดูรายงานหลังบ้าน Backoffice Report ผ่านเว็บไซท์

checkfactory-scrrenshot-1
checkfactory-scrrenshot-2

โปรแกรมช่วยควบคุมตัวชี้ (Mouse Pointer Ergonomic)

ควบคุมด้วยแป้นควบคุมพิเศษสำหรับคนพิการ

Ergonomic_Mouse

 

ระบบบริหารจัดการ การขายอุปกรณ์อะไหล่รถ

สำหรับจัดการบริหารสต๊อกสินค้าของอะไหล่รถ

 

Screenshot Screenshot2

 

 

ลองแนะนำเพื่อนสิคะ