coding

เนื่องจากปัจจุบันโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นทุกสาขาการเขียน
ในระบบการศึกษาปัจจุบันสถาบันการศึกษากำหนดไว้ว่า
อย่างน้อยจะต้องมีวิชาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 วิชา
ดังนั้น ทาง iMakeProject จึงตอบรับความสำเร็จของท่านด้วยการ รับบริการเขียนโปรแกรม
ให้เหมาะสมกับโปรเจ็คของคุณ นักพัฒนาความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมมากกว่า 10 ปี

รับเขียนโปรแกรมดังนี้ 

 1.  รับเขียน/พัฒนา Website
  1. Website PHP และเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL, MongoDB, PostgreSQL
  2. Website ASP.NET (ภาษา C#, VB.NET) และเชื่อมต่อฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
  3. Website ที่เชื่อมต่อกับระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค Facebook, Twitter, ฯลฯ
 2. รับเขียน/พัฒนา Desktop Application ด้วย .NET Framework (C#, VB.net) และ Java
  1. Windows Desktop Application ระบบฐานข้อมูล คลังสินค้า
   ที่เชื่อมต่อฐานข้อมูล Microsoft SQL Server, Microsoft Access
  2. Windows Desktop Application ที่เชื่อมต่อกับเฉพาะทาง หรือตามที่ลูกค้าต้องการ
   Hardware, RFID, IP Camera, Scanner, Motor, Micro-controller
 3. รับเขียน/พัฒนา Android Application
  1. Android Application ทั่วไปด้วยภาษา Java
  2. Android Application เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล หรือแสดงข้อมูล

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ท่านสามารถส่งขอบเขตของงานหรือตัวอย่างระบบงานมายัง Email ของเรา
  ทางเราจะทำการประเมินราคาของระบบงานนั้นๆซึ่งราคานั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความยากง่ายของระบบงานนั้น
 2. หลังจากทำการตกลงราคาแล้วทางเราจะให้ท่านมัดจำเงินเมื่อตกลงราคากันเรียบร้อยแล้ว 50% ของราคาที่ตกลงกันไว้
 3. เมื่อได้รับเงินแล้วทางเราจะดำเนินการพัฒนาโปรแกรมให้ท่านตามวันและเวลากำหนด
  และในระหว่างการทำงานเราจะรายงานความคืบหน้าให้ท่านทราบเป็นระยะๆ
 4. เมื่อทำจนแล้วเสร็จทางเราจะทำการนัดวันและเวลาในการส่งมอบงาน
  เพื่อให้ท่านมารับงานที่สั่งทำไว้พร้อมทั้งชำระเงินที่เหลืออีก 50% จากราคาที่ทำการตกลงกันไว้
 5. สำหรับงานเว็บไซต์เราจะมี Web hosting ฟรีให้ท่านได้เข้าไปตรวจสอบงานได้

ระบบตัวอย่างที่ทางเราได้พัฒนา

Web Site

 • ระบบ ร้านค้าออนไลน์, eCommerce
 • ระบบ ข่าวสารประจำหน่วยงาน ที่ใช้ CMS (content management system)
  เช่น WordPress, Joomla, Magenta ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนา
 • ระบบ E-learning
 • ระบบ สำรวจ
 • ระบบ เชื่อมต่อเพื่อประเมินสื่อสังคมออนไลน์ Facebook
 • ระบบ เว็บไซต์ฝากไฟล์
 • ระบบ จัดการข้อมูล รายชื่อลูกค้า สามารถแบ่งสาขา ข้อมูลวิ่งเข้าหาศูนย์ใหญ่ได้
 • ระบบ แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
 • ระบบ จองตั๋วเครื่องบิน
 • ระบบ จองห้องพัก
 • ระบบ เว็บไซต์ประเภทให้ความรู้
 • ระบบ การสั้งซื้อ อาหาร ออนไลน์
 • ระบบ แบบสอบถามออนไลน์ พร้อมรายงานสถิติ
 • ระบบ สอบระเมินทักษะในหน่วยงานราชการ
 • ระบบ ค้นหาข้อมูล เอกสาร Thesis โดย ใช้ Text mining
 • ระบบ หนังสือเวียนในองค์กร
 • ระบบ จองที่นั่งคอนเสริต
 • ระบบ จัดการข้อมูลประกวดร้องเพลง พร้อมระบบให้คะแนนโหวต
 • ระบบ ทำแบบประเมิน IQ EQ + Data Reports
 • ฯลฯ

Desktop Application

 • ระบบ จัดการทรัพย์สินในบริษัท
 • ระบบ ขายของหน้าร้าน Point of Sale (POS)
 • ระบบ จัดการศูนย์อู่ซ่อมรถยนต์
 • ระบบ จัดการการสั่งพิมพ์ และเก็บข้อมูลในเครือข่าย
 • ระบบ บัตร RFID ของผู้ป่วยสำหรับคลีนิก
 • ระบบ บัตร RFID สำหรับลานจอดรถ
 • ระบบ บัตร RFID จัดการการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
 • ระบบ บัตร NFC สำหรับร้านอาหาร
 • ระบบ การสั่งอาหารในร้านอาหาร
 • ระบบ จองห้องพักโรงแรม
 • ระบบ จองห้องพักอพาร์ทเม้นต์
 • ระบบ จัดการศูนย์ฝากรถยนต์
 • ระบบ จัดการข้อมูล นศ ฝึกงาน
 • ระบบ จัดการข้อมูลเอกสารภายในองกรค์ ISO
 • ระบบ จัดการและลงทะเบียนจองที่นั่งกิจกรรมในองค์กร
 • ระบบ โปรแกรมบันทึกสื่อการสอน
 • ระบบ จัดการข้อมูลศูนย์อนามัย ต่างจังหวัด
 • ระบบ จัดการ warehouse ERP
 • ระบบ เก็บหน้าจอ Screen Shot
 • ระบบ แปลงเอกสาร PDF
 • ฯลฯ

แอพพลิเคชั่น iOS และ Android Mobile Application

 • แอพพลิเคชั่น สอนภาษาอังกฤษเด็ก
 • แอพพลิเคชั่น คำนวนค่าใช้จ่ายประจำวัน
 • แอพพลิเคชั่น จัดตารางสอนของภาควิชา
 • แอพพลิเคชั่น จัดการเอกสารเวียนบนอุปกรณ์มือถือ
 • แอพพลิเคชั่น การส่งซ่อมทรัพย์สินในองค์กร
 • แอพพลิเคชั่น จัดการค่าใช้จ่าย
 • แอพพลิเคชั่น ค้นหาที่ท่องเที่ยว
 • แอพพลิเคชั่น ค้นหาร้านอาหาร
 • แอพพลิเคชั่น จัดการบริหารพนักงานช่างบนแผนที่ GPS
 • ฯลฯ

ข้อกำหนดและการรับประกันในการแก้ไขงานโปรแกรมต่างๆ

 1. งานของเราไม่มีการนำขายลูกค้าซ้ำ โดยทางเราจะพัฒนาตัวโปรแกรมให้ใหม่
  ดังนั้นลูกค้าจะมั่นใจได้ว่า จะไม่เกิดปัญหาเรื่องการก็อปงาน
 2. ทางเราจะทำการแก้ไขในส่วนของ bug หรือ แก้ไขบางส่วนที่ไม่ซับซ้อนมากนัก
  ของโปรแกรมที่เขียนให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนของระบบงานในขอบเขตงานเดิมเท่านั้น
 3. หากมีการเพิ่มเติมนอกเหนือจากขอบเขต หรือ ปรับเปลี่ยนจากงาน ระบบเดิมที่ทำไปแล้วเสร็จ
  จะมีการคิดค่าใช้จ่ายในส่วนที่มีเพิ่มขึ้นมาตามความเหมาะสมของระบบงานนั้นๆ
  เช่น ลูกค้าทำระบบซื้อขายเครื่องจักร จากเดิมที่คุยขอบเขตของงานไม่มีระบบการตัดบัตรเครดิต
  แต่ภายหลังต้องการเพิ่มระบบงานส่วนนี้ทางเราก็จะทำการคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่ม,
  ลูกค้าทำระบบเช่าหนังสือที่มีระบบสรุปรายงานผล แต่อยากให้มีการพิมพ์รายงานเพิ่ม เป็นต้น
 4. ทาง imakeproject.com ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี

 

บริการเพิ่มเติม

 • WebSite Hosting 1 ปี สำหรับผู้ทำโปรเจ็ค พร้อมกับ 1 Domain Name (.com, .net, .org) เพียง 1,000 บาท
 • การนำแอพพลิเคชั่นลง Google Play Store จะมีค่าใช้จ่ายตั้งหาก 1,000 บาท ชำระครั้งเดียว
  การนำแอพพลิเคชั่นลง Apple App Store จะมีค่าใช้จ่ายเป็นรายปี ปีละ 1,000 บาท
 • จำหน่าย Hardware
  • เครื่องอ่าน RFID Reader Mifare – USB 2,000 บาท
  • Barcode Laser Reader – 800 บาท
  • Mifare Card ใบละ – 100 บาท
  • Arduino Nano – 300 บาท
  • Arduino ESP8266 – 500 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่หน้าสอบถามข้อมูล

ลองแนะนำเพื่อนสิคะ