project_sm

iMakeproject.com ผู้ให้บริการรับทำโปรเจคคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ โครงงานนักศึกษา งานวิจัย สื่อการสอน จบครบในที่เดียว
ตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการทำโปรเจคของท่าน แนะนำขอบเขตงานที่น่าสนใจ

รับทำเอกสารรูปเล่มปริญญานิพนธ์ รับทำโครงงาน และ โครงงานวิจัยด้วยโปรแกรมSPSS 

รับเขียนโปรแกรม เว็บไซต์ ระบบบริหารจัดการ ยืมคืน จอง 
รับเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆ เช่น php, Asp.net, C#, VB.net, Java เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL, Microsoft SQL Server เป็นต้น
รับเขียนแอพลิกเคชั่น Desktop และบนมือถือ Android, iOS

สำหรับงานประเภทเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ทางเรามีพื้นที่บน Cloud Server ให้ใช้บริการ
รวมถึงหากต้องการเช่า เนื้อที่ Hosting พร้อมทั้งจดทะเบียน Domain ก็มีให้บริการค่ะ

รับทำสื่อการเรียนการสอนด้วยflash  รับเขียนแบบ ออกแบบเอกสารของโปรเจค

ทางทีมงาน iMakeProject.com พร้อมให้บริการโปรเจคที่มีคุณภาพ ซื่อสัตย์
รับประกันความสามารถของทีมงานที่มีความเชียวชาญมากกว่า 7 ปี

หากคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการสำหรับโปรเจคของท่านอยู่
สามารถส่งแบบสอบถามออนไลน์ได้

โทรติดต่อกับเราได้ทันที!!

 

ลองแนะนำเพื่อนสิคะ