โปรแกรม ระบบแสดงค่าใช้จ่ายไฟฟ้า

โปรแกรม ระบบแสดงค่าใช้จ่ายไฟฟ้า
เป็นโปรเจคที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าได้อย่างระมัดระวัง
โดยทั่วไปแล้ว โปรแกรมนี้จะเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าหรือผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้า
เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้
จากนั้นจะแสดงข้อมูลนี้ให้ผู้ใช้ทราบในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวางแผนการใช้ไฟฟ้าและจัดการค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย
https://youtube.com/watch?v=DRWhHTmkyDU

หน้าจอของโปรแกรม
https://youtube.com/watch?v=fxwrItYx928

ระบบ: Windows
อุปกรณ์: USB, Digital Meter
เครื่องมือพัฒนา: Visual Studio C#

By iMakeProject.North,       Comments  


ผลงานการทำออกแบบระบบ และออกแบบฐานข้อมูล

Contact Diagram & Data flow diagram (DFD)

ออกแบบระบบ-context ออกแบบระบบ-dfd-1

Entity–relationship (ER Diagram)

ออกแบบระบบ-er ออกแบบระบบ-ER-2

 

Flow Chart Diagram

 

ออกแบบระบบ-flow-cart

By iMakeProject.North,       Comments  


ระบบหนังสือเวียน ในองค์กรราชการ

ระบบข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัด

klang-1 klang-2

klang-3

โปรแกรมจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในสำนักงาน (หลังบ้าน) โรงเรียนวัดบางปะกอก wbpkschool

watpakok-1

 

By iMakeProject.North,       Comments