แอปพลิเคชั่นนำทางบนสมาร์ทโฟนและ แอปพลิเคชั่นบนนาฬิกาอัจฉริยะ สำหรับการท่องเที่ยว ระบบนี้สามารถบอกตำแหน่งของคุณที่ต้องการพาไป โดยเลือกตั้งตำแหน่งที่สนใจ และนำทางไปด้วยนาฬิกาอัจฉริยะ

อ่านต่อ ...

แอปพลิเคชั่นนำทางบนสมาร์ทโฟนและ แอปพลิเคชั่นบนนาฬิกาอัจฉริยะ สำหรับการท่องเที่ยว ระบบนี้สามารถบอกตำแหน่งของคุณที่ต้องการพาไป โดยเลือกตั้งตำแหน่งที่สนใจ และนำทางไปด้วยนาฬิกาอัจฉริยะ

อ่านต่อ ...

จากการบันทึกข้อมูลตำแหน่งจาก GPS ที่ติดตั้งรถประจำทางที่วิ่งประจำอยู่ตามแต่ละสาย ตัวอย่างงานนี้ ได้นำระบบไปต่อยอดในการแจ้งเตือนผู้ที่รอรถโดยสารที่ป้ายรถประจำทางได้ เมื่อเวลารถประจำ

อ่านต่อ ...

จากการบันทึกข้อมูลตำแหน่งจาก GPS ที่ติดตั้งรถประจำทางที่วิ่งประจำอยู่ตามแต่ละสาย ตัวอย่างงานนี้ ได้นำระบบไปต่อยอดในการแจ้งเตือนผู้ที่รอรถโดยสารที่ป้ายรถประจำทางได้ เมื่อเวลารถประจำ

อ่านต่อ ...