จากที่เรารู้ข้อดีของ GIT แล้ว ก็เข้ามาสู่การทดลองการใช้งานในการเริ่มเขียนโปรเจค
GIT สามารถประยุกต์ใช้กับการเขียนโปรแกรมได้ทุกภาษา

เริ่มต้นการใช้งาน GIT ทางผู้เขียนไอเมคโปรเจคแนะนำ Github Desktop มาศึกษาก่อน
เนื่องจากติดตั้งง่าย ใช้งานเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยาก

(แม้ว่าการใช้งาน GIT เบื่องต้นควรจะเรียนรู้จากการใช้ Command Line
แต่ถือว่าเป็นขั้นสูงที่จะดึงความสามารถของโปรแกรม GIT ได้เต็มประสิทธิภาพ)

1. เริ่มต้นให้ทำงานดาวน์โหลดโปรแกรม Github Desktop มาติดตั้งก่อน ที่
https://desktop.github.com/

gh01

2. เมื่อทำการติดตั้งแล้วเข้าสู่การใช้ Git จะต้องบันทึกชื่อ และอีเมล์ ในการใช้งาน

 

gh02

3. เมื่อทำการลงทะเบียนชื่อตนเองเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีเมนูหลักดังนี้

Clone a repository … คือการคัดลอกที่เก็บไฟล์จากอินเตอร์เน็ต
Create a new repository … สร้างที่เก็บไฟล์ใหม่ในเครื่อง
Add an exisiting repository … เปิดที่เก็บไฟล์ในโปรแกรม Github Desktop

ในที่นี้เราจะต้องการสร้างที่เก็บไฟล์ ให้เลือก Create a new repository.
gh03

4. ทำการใส่ชื่อของที่เก็บ repository

 

gh04

 

5. เมื่อไปดูในแฟมของเราจะพบกับไฟล์ของ git ที่เตรียมไว้ ให้นำไฟล์ของคุณไปวางได้ หรือจะสร้างไฟล์ใหม่ลงไปเพื่อจัดเก็บก็ได้

gh05gh06

6. เมื่อกลับมาดูในโปรแกรมเราจะพบว่ามีไฟล์ขึ้นเป็น + หมายถึงไฟล์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่
ในตอนนี้เรายังไม่ได้บันทึกข้อมูลลง Repository จนกว่าเราจะทำการ Commit
ก่อนทำการ Commit ลง Git เราจะต้องใส่หัวข้อการบันทึกก่อนทุกครั้ง เพื่อจดบันทึกแก้ไข
(สำหรับรายละเอียด ไม่จำเป็นต้องใส่) จากนั้นกด Commit ด่านล่าง

gh07

 

7. รายละเอียดการบันทึกข้อมูลของคุณจะอยู่ใน History

gh08

8. เมื่อเวลาคุณแก้ไขงาน ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตาม เมื่อมาเปิดบนโปรแกรม Git ก็จะรับรู้ถึงส่วนที่แก้ไข
และสามารถบันทึก Commit เข้า Repository ได้

gh09

 

9. เมื่อเวลาทำโปรเจคแล้วเกิดการผิดพลาด จำเป็นต้องนำโค้ดเก่ากลับมา
คุณก็สามารถย้อนกลับได้ตามที่คุณ Commit ไว้ใน Repository
ถ้าต้องการย้อนคืนทีละไฟล์ ก็ให้ คลิกขวา เลือกเมนู Discard Changes…

gh10

 

ถ้าต้องการย้อนคืนการ Commit ในครั้งที่แล้วมา ให้เข้าไปที่ History

gh11

อย่างไรก็ตามนี่เป็นการบันทึกลง Git เฉพาะในเครื่องเท่านั้น
หากต้องการบันทึกออนไลน์ต้องอ่านกันในบทความหน้าจ้า

 

ลองแนะนำเพื่อนสิคะ